Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

"Pracująca sobota" w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie

Data wydarzenia: 
24.04.2010 - 11:00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2010 r. (sobota) Urząd będzie czynny w godz. od 9:00 do 13:00. W czasie "pracującej soboty" będzie można między innymi:

  • uzyskać informacje o sposobach rozliczenia podatku dochodowego za 2009 r.,
  • złożyć zeznanie roczne za 2009 r.,
  • złożyć zgłoszenie aktualizacyjne (NIP-1, NIP-2, NIP-3), dotyczące np. zmiany adresu zamieszkania, zmiany numeru dowodu osobistego, wykazania rachunku bankowego do zwrotu podatku dochodowego,
  • złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1),
  • złożyć podanie o wydanie zaświadczenia,
  • uzyskać informacje z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Numery telefonów punktów informacyjnych (punktów obsługi podatnika) dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • nieprowadzących działalności gospodarczej - 77/419-09-93,
  • prowadzących działalność gospodarczą - 77/419-09-85.

24 kwietnia 2010 r. kasa Urzędu będzie czynna w godzinach od 9.00 do 12.00.