Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

I sesja Rady Powiatu - c.d. z dnia 2 grudnia 2010

Data wydarzenia: 
16.12.2010 - 13:00

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję I sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 02 grudnia (czwartek) 2010 r. o godzinie 1200 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie, przy Placu Wolności 12 A.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. wręczenie  zaświadczeń  stwierdzających wybór  na  radnego,
  3. ślubowanie radnych,
  4. podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych,
  5. przyjęcie porządku obrad,
  6. wybór Przewodniczącego Rady Powiatu,
  7. przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowa¬dzenia sesji od Radnego Seniora,
  8. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego kadencji 2006 – 2010,
  9. wolne wnioski i sprawy różne,
  10. zakończenie I sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Namysłowskiego

Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

w kadencji 2006-2010
Andrzej Michta