I sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
01.12.2014 - 14:00

I sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

odbędzie się 01. grudnia 2014 roku o godzinie 13:00

Porządek obrad:

  1. Wręczenie radnym zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Stwierdzenie kworum.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego(ych) Rady.
  7. Zakończenie obrad I sesji Rady.