Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Test Wiedzy o Prezydentach Rzeczypospolitej Polskiej

Data wydarzenia: 
03.05.2022 - 16:00

Konkurs historyczny TPNiZN 2022Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej jest organizatorem konkursu wiedzy historycznej który rozpocznie się w dniu 03. maja 2022 roku o godzinie 14:00.

Jest to konkurs otwarty i pierwszy z cyklu konkursów dotyczących Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres dla tej edycji wyznaczono datami międzywojnia XX wieku: 1918 - 1939.

WAŻNE - termin zgłoszeń mija w niedzielę 01. maja 2022 roku o godzinie 20:00.

Forma konkursu

Na udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe uczestnicy będą mieć 40 minut. Test złożony będzie z 30 pytań zamkniętych.

Za prawidłowo wskazaną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 30.

W wypadku równej ilości uzyskanych punktów przez dwóch lub więcej uczestników, o ostatecznej kolejności zadecyduje czas rozwiązania testu konkursowego.

Zakres tematyczny konkursu wiedzy

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Pytania dotyczyć będą:

  • osób pełniących rolę głowy państwa polskiego w latach 1918-1939 (prezydentów, naczelnika państwa oraz pełniących te obowiązki w zastępstwie),
  • konstytucyjnych uprawnień prezydenta RP w ramach ustaw zasadniczych z 1921 i 1935 r., a także
  • struktur władzy w okresie II RP (mogą pojawić się pytania o premierów, marszałków izb parlamentarnych) oraz
  • nadawanych przez głowę państwa odznaczeń.

Termin i forma zgłoszeń uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01. maja 2022 roku do godziny 20:00 poprzez formularz zamieszczony pod następującym adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRkWVoEosh801y5u4w_tRD6JnqXnaJOh9GD7QlacNwnr0gMA/viewform?fbclid=IwAR0eFt-cw74maQVawNs2QMsFEn5PuMtuFzSEvpp2kXO5Ja1AgqbiFy1-rwI

Organizator konkursu

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa, z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 22/16, 46-100 Namysłów, reprezentowane przez Zarząd stowarzyszenia.

Konkurs historyczny TPNiZN 2022