V Festiwal Piosenki Turystycznej - 6 czerwca 2014

Data wydarzenia: 
06.06.2014 - 02:00

V Festiwalu Piosenki Turystycznej

Piosenka  turystyczna  na  Stobrawskim Zielonym Szlaku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Stobrawski  Zielony  Szlak

46-034 Pokój, ul. Sienkiewicz 8

06. czerwca 2014 roku

Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie.

Kategorie:

  1. solo/zespół od 3  do 6  roku.
  2. solo/zespół od 7  do 9 roku.
  3. solo/zespół od 10  do 12 roku.
  4. solo/zespół od 13 -18 roku
  5. dorośli – zespoły

Jury Festiwalowe oceniać będzie:

  • walory głosowe,
  • własną interpretację wykonywanych utworów,
  • muzykalność,
  • poczucie rytmu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

W każdej kategorii przewidziano nagrody za I, II oraz III miejsce.
Grand Prix otrzyma uczestnik/zespół za wykonanie nowej własnej kompozycji ( napisanej specjalnie na tegoroczny festiwal)

Organizator zastrzega prawo nie przyznania miejsca w danej kategorii wiekowej oraz prawo przyznawania wyróżnień.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W festiwalu biorą udział dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy dokonali zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu oraz zaprezentują piosenkę turystyczną lub utwór promujący walory obszaru LGD ze śpiewnika pn. Mini Śpiewnik „Z piosenką na Stobrawskim Zielonym Szlaku” (dostępny m.in. na stronie www.stobrawskiszlak.pl oraz naszym facebooku)  lub nowy utwór autorski napisany specjalnie na tegoroczny festiwal.

ZGŁOSZENIA

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

1. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30.05.2014. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na Festiwal decydować będzie kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia wraz z tytułem wykonywanego utworu ( w przypadku nowej piosenki autorskiej należy obowiązkowo dołączyć nuty oraz tekst) należy przesłać wg załączonego  wzoru nr 1.  (formularz zgłoszeniowego)  na adres:
Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak
Ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

z dopiskiem "  Piosenka  turystyczna  na  Stobrawskim Zielonym Szlaku."