Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

I wojewódzka debata społeczna na temat bezpieczeństwa - Opole lipiec 2013

Data wydarzenia: 
03.07.2013 - 13:00

Pierwsza wojewódzka debata społeczna na temat bezpieczeństwa

odbędzie się w środę 3. lipca 2013 roku o godzinie 1100

w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Debata społeczna to kolejna konsultacja społeczna, a pierwsza wojewódzka na temat bezpieczeństwa.

Na wstępie debaty policjanci przekażą informację dotyczącą tego co najczęściej pojawia się w statystykach policyjnych. Omówione zostaną działania policjantów na rzecz najmłodszych mieszkańców województwa oraz zagadnienia związane z przemocą w rodzinie. Zaprezentowane zostaną również najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

 

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

W debacie udział wezmą:

 • Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński,
 • Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta,
 • p.o. Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jan Lach,
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego Edward Kinder,
 • Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego Edward Dojka,
 • Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomanii Mirosława Olszewska,
 • Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie Michał Ozon,
 • Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie Barbara Leszczyńska,
 • Starostowie Powiatowi,
 • Komendanci Powiatowi / Miejscy Policji
 • Przedstawiciele opolskich mediów,
 • Mieszkańcy Opolszczyzny.