Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - otwarty konkurs ofert

Data wydarzenia: 
13.02.2023 - 01:00

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Namysłów opublikowane zostało Zarządzenie Nr 1211-VIII-23 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2023 r.

Tematem w/w. zarządzenia jest otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Udział w konkursie wziąć mogą organizacje pozarządowe, a także inne ustawowo uprawnione podmioty, mające swoją siedzibę na obszarze gminy Namysłów oraz statutowo prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i działające na rzecz gminy Namysłów.

Jaka jest wysokość środków, o które ubiegać mogą się uczestnicy konkursu?

Do podziału między organizacje, których wnioski rozpatrzone zostaną pozytywnie, przewidziana została kwota 834 000 zł, identyczna jak w roku poprzednim.

Kto otrzymał dofinansowanie w roku 2022?

Najwięcej, bo aż 338 000 zł, zasiliło budżet sekcji piłkarskiej i siatkarskiej klubu NKS Start Namysłów, dodatkowo kolejne 20 000 zł otrzymała działająca przy obchodzącym w ubiegłym roku 70 urodziny zespole akademia. Jeśli mówimy o ośrodkach sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, to pozytywnie rozpatrzono również wnioski Akademii Piłkarskiej "AP Namysłów" oraz stawiającego na lekkoatletykę LUKS "Namysłów". Spore wsparcie otrzymali również namysłowscy zapaśnicy z LKS "Orzeł" oraz LUKS "Orły" (łącznie 299 5000 zł). Pełny wykaz dofinansowanych w roku 2022 podmiotów znajdą Państwo tutaj: Wyniki otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

Do kiedy trwa nabór wniosków?

Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Na złożenie ofert uprawnione podmioty mają czas do 13 lutego 2023 r. Wnioski dostarczać można do Urzędu Miejskiego w Namysłowie (ul. Stanisława Dubois 3) w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli swoją ofertę chcecie wysłać pocztą, pamiętajcie o tym, że o jej zakwalifikowaniu do konkursu dotacyjnego decyduje data wpływu.

Zachęcamy namysłowskie organizacje pozarządowe do udziału w konkursie!

Więcej szczegółów, a także przydatne załączniki (wzór kart oceny formalnej i oceny merytorycznej) znajdą Państwo w linku źródłowym.