Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XIII sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
20.01.2016 - 16:00

XIII sesja Rady Gminy Pokój odbędzie się 20. stycznia 2016 roku o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2016 rok
  • b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pokój na 2016 rok
  • c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2016 rok
  • d) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  • e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji
Podobne wydarzenia: