Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XIII sesja Rady Gminy w Wilkowie

Data wydarzenia: 
04.02.2016 - 14:00

XIII sesja Rady Gminy w Wilkowie odbędzie się 04. lutego 2016 roku o godzinie 13:00 w Domu Kultury w Wilkowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
 6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2015 rok.
 7. Debata w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1 m 3 wody.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  • o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok;
  • przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  • dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1 m 3 wody;
 9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 12. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.