Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XL sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
30.06.2010 - 14:00

Zwołuję XL sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 30 czerwca (środa) 2009 r. o godzinie 12.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
 4. Informacja bieżąca nt funkcjonowania SP ZOZ w Likwidacji oraz informacja bieżąca nt Namysłowskiego Centrum Zdrowia  SA.
 5. Polityka Informacyjna Powiatu Namysłowskiego.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego.
 7. Informacja o funkcjonowaniu oświaty w roku szkolnym 2009/2010,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia projektu pn. „Zieleń poprawia samopoczucie – warsztaty ekologiczne dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie”,
  • zmiany Uchwały Nr II/24/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie,
  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2010 r.,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2010 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta