Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XLII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
06.10.2010 - 14:00

Zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 6 października (środa) 2009 r. o godzinie 1200 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Wojewoda Opolski – działania nadzorcze w stosunku do inwestycji zrealizowanej na drodze powiatowej.
 5. Informacja bieżąca nt funkcjonowania SP ZOZ w Likwidacji oraz informacja bieżąca nt Namysłowskiego Centrum Zdrowia  SA.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za pierwsze półrocze 2010 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz oceny sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie Powiatu Namysłowskiego w okresie styczeń – czerwiec 2010 roku.
 8. Informacja na temat wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku 2010.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XXXVI/334/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2010 r. dla Powiatu Namysłowskiego.
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów w 2010 r.,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i przychodów w 2010 r.,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2009 rok.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta