Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

XXVIII sesja Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2013

Data wydarzenia: 
27.12.2013 - 14:00

XXVIII sesja Rady Gminy Pokój

odbędzie się w dniu 27 grudnia 2013 roku o godz.13.00

w sali narad Urzędu Gminy Pokój

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji
 • Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Pokój
 • Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 • Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 • Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 • Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2013 rok
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2013 rok
 • Interpelacje i zapytania radnych
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  • b) zmiany budżetu gminy na 2013 r.
  • c) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014
  • d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Zapytania i wnioski mieszkańców
 • Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 • Zakończenie sesji
XXVIII sesja Rady Gminy Pokój