Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Namysłowie

Data wydarzenia: 
24.09.2009 - 14:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 24 września 2009 r. (czwartek) o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • zmiany budżetu gminy na 2009 rok,
  • zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  • nabycia nieruchomości przez Gminę Namysłów w drodze darowizny,
  • współpracy Gminy Namysłów z Gminą Zagon w Rumunii,
  • porozumienia z Wojewodą Opolskim.
 4. Informacja z działalności Administracji Domów Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Namysłowie za 2008 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk