Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXXIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
20.12.2013 - 11:00

XXXIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Sesja odbędzie się 20. grudnia 2013 roku o godzinie 1000

w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start",
  • zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok.
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

7. Sprawozdania i informacje.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wnioski i sprawy różne.

10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.

11. Zakończenie sesji.

XXXIV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego - grudzień 2013