Lokalne firmy i instytucje: Piekarnia Domaszowice
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Data wydarzenia: 
13.01.2010 - 12:00

Zwołuję XXXV NADZWYCZAJNĄ sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 13 stycznia (środa) 2010 r. o godzinie 12:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Sprawozdanie Kierowników Wydziałów  bądź Kierowników Jednostek Powiatu w zakresie bieżącej pracy.
 4. Informacja bieżąca nt. funkcjonowania NZOZ.
 5. Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Porozumienia  pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Zarządem Powiatu Namysłowskiego w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji  rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu namysłowskiego w 2010r.
  • uchylenia Uchwały Nr XXXII/296/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego organizację  Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w tym Ośrodku;
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2010 r.;
  • zmiany uchwały Nr XXXII/299/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uchwalenia  Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Namysłowskiego.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta