XXXV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego 29 stycznia 2014

Data wydarzenia: 
29.01.2014 - 14:00

XXXV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

odbędzie się 29 stycznia 2014 roku o godzinie 1300

w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Informacja nt. opieki i wsparcia osób starszych w regionie.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  • Pomoc drogowa Marcińczak
   Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
   Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
   Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma


  • przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 ~ 2015,

  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków W 2014 r.

 8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.

 9. Informiacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowy Funduszem Zdrowia za 2013 r. oraz kontrakt na 2014 rok. Kształtowanie polityki spółki NCZ W 2014 r.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 11. Wnioski i sprawy różne.

 12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.

 13. Zakończenie sesji.