Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXXVI sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
20.10.2014 - 17:00

XXXVI sesja Rady Gminy Pokój będzie miała miejsce w sali narad Urzędu Gminy Pokój

20. października 2014 roku o godzinie 15:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
 8. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
 10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2014-2020
  • b) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  • c) wieloletniej prognozy finansowej
 13. Zapytania i wnioski mieszkańców
 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 15. Zakończenie sesji
Organizator: