Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXXVIII sesja Rady Powiatu Namysłowskiego

Data wydarzenia: 
28.04.2010 - 14:00

Zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 28 kwietnia (środa) 2009 r. o godzinie 12.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Informacja bieżąca nt funkcjonowania SP ZOZ w Likwidacji oraz informacja bieżąca nt Namysłowskiego Centrum Zdrowia  SA. za I kwartał 2010 r.
 5. Zatwierdzenie wykonania planu finansowego SP ZOZ w likwidacji w Namysłowie za rok 2009.
 6. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Namysłowskiego za rok 2009.
 7. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej za 2009 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2009,
 9. Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.
 10. Wykonanie budżetu za rok 2009 – absolutorium dla Zarządu Powiatu, podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę,
  • wyrażenia zgody na używanie przez Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Jazdy Śląskiej barw i herbu Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów w 2010 r.,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2010 r.,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2010 r.,
  • zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2010 r.,
  • szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Namysłowskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym,
  • określenia zasad dotacji z budżetu Powiatu Namysłowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta