Odprawa roczna namysłowskich policjantów za 2015

Odprawa roczna namysłowskiej PolicjiNamysłowska policja podsumowała swoją pracę w 2015 roku.

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł.insp. Zbigniew Dychus przedstawił wyniki pracy osiągnięte w ubiegłym roku przez namysłowską policję.

26 lutego w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyła się odprawa roczna namysłowskich policjantów. W odprawie udział wzięli:

  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Dariusz Szelwicki,
  • Starosta Namysłowski ,  
  • Prokurator Rejonowy z Prokuratury w Kluczborku,
  • Komendant Straży Miejskiej,
  • Z-ca Komendanta KP PSP,
  • kadra kierownicza z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie,
  • policjanci oraz pracownicy cywilni.

Po przywitaniu przybyłych gości Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie mł.insp. Zbigniew Dychus przedstawił i omówił wyniki pracy policjantów za 2015 rok. Komendant zwracając szczególną uwagę na dobrą organizację służby i optymalne wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez lokalny samorząd na dodatkowe patrole podziękował lokalnym władzom za udzielone wsparcie.

Na podstawie przygotowanej prezentacji zostały omówione m.in. sukcesy namysłowskich policjantów. Na zakończenie Komendant wskazał na priorytety jakie czekają funkcjonariuszy w 2016 roku. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji oraz Naczelnik Wydziału Kryminalnego zaprezentowali i omówili wyniki pracy funkcjonariuszy poszczególnych pionów.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Po podsumowaniu wyników pracy policjantów głos zabrali zaproszeni goście w osobach Pani Prokurator Rejonowego, Starosty Namysłowskiego oraz  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. insp. Dariusz Szelwicki pozytywnie oceniając namysłowskich policjantów wskazał na priorytety, zadania i oczekiwania społeczne na 2016 rok.

Na zakończenie odprawy mł.insp. Zbigniew Dychus podsumowując miniony rok podziękował funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz przybyłym gościom za dotychczasową współpracę oraz trud włożony w codzienną służbę policjantów.

Odprawa roczna namysłowskiej Policji