Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Sztaby wyborcze chcą debaty

Przedstawiciele niemal wszystkich namysłowskich komitetów wyborczych spotkali się w NOK. Zgodzili się w jednej kwestii - powinna się odbyć przedwyborcza debata kandydatów na burmistrza.

Na spotkaniu roboczym w Namysłowskim Ośrodku Kultury spotkali się przedstawiciele niemal wszystkich komitetów wyborczych. Zabrakło jedynie sztabowców z PSL-u. Zgodnie ustalono, że powinna się odbyć przedwyborcza debata kandydatów na burmistrza Namysłowa. Szczegóły będą omawiane na następnych spotkaniach. Debata miałaby się odbyć w pierwszej połowie listopada, najprawdopodobniej na dużej sali Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

W pozostałych punktach programu spotkania sztaby nie były już tak zgodne. Na propozycję wysuniętą przez Młodych Ponad Podziałami, a dotyczącą ograniczenia ilości rozwieszania plakatów i podziału miejsca na słupach ogłoszeniowych, pozostałe komitety nie wyraziły jednoznacznej zgody.

Inicjatorem spotkania był Komitet Wyborczy Młodzi Ponad Podziałami. Następne spotkanie sztabów ustalono na początek przyszłego tygodnia.

Od lewej: Bartłomiej Stawiarski, Sławomir Hinborch (Wspólnota Obywatelska), Jacek Pawłowski, Jan Dróżdż i Grzegorz Kubat (Porozumienie Namysłowskie) oraz Roman Surdyk (Młodzi Ponad Podziałami)

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space
Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl

Młodzi Ponad Podziałami: Roman Surdyk, Joanna Zacharow, Mateusz Grześkowicz

SLD: Kazimierz Olchawa i Józef Sypko

Krzysztof Szyndlarewicz z PO oraz Piotre Leszczyński (Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej)

Komitety wyborcze wyborców w Namysłowie.
Młodzi Ponad Podziałami Namysłów
SLD Namysłów na spotkaniu komitetów wyborczych