Tydzień bezpieczeństwa NURD w powiecie

Policja w NamysłowiePrzez cały tydzień trwały działania policji, aby poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W powiecie namysłowskim do akcji przystąpiło kilkunastu policjantów, również tych ze służb ponadnormatywnych.

Szczególne ukierunkowanie było na pieszych i rowerzystów, gdyż to oni ponoszą najcięższe skutki podczas zdarzeń drogowych.

Wyniki akcji pokazują, że takie działania są potrzebne.

Akcja Tydzień Bezpieczeństwa

Podczas trwania Tygodnia Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego funkcjonariusze drogówki przeprowadzili szereg akcji, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwo na drogach.

W trakcie „trzeźwego poranka” przebadali blisko 200 kierujących samochodami i rowerami. Zatrzymali 3 kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę w stanie nietrzeźwości.

Następnie mundurowi włączyli się do akcji ”Prędkość” z wykorzystaniem nieoznakowanego videorejestratora. Zatrzymali 7 praw jazdy, w tym 5 za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Pozostałe dwa, to uprawnienia zatrzymane kierowcom na podwójnym gazie.

NURD czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Szczególnym nadzorem zostały objęte przejścia dla pieszych w centrum miasta. Funkcjonariusze interweniowali w stosunku do kierowców nieprawidłowo przejeżdżających przez przejścia dla pieszych i śluz dla rowerzystów. Łącznie mundurowi nałożyli ponad 50 mandatów karnych, najczęściej za przekroczenie prędkości i nieprawidłowe zachowanie kierujących w stosunku do pieszych.

Rozdali kilkadziesiąt odblasków pieszym i rowerzystom, wraz z ulotkami informacyjnymi o prawidłowym korzystaniu z dróg i chodników.  

Działania bardzo potrzebne

Celem tego typu działań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów relacji kierujący - pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta.

Miniony tydzień pokazał, że w dalszym ciągu policjanci muszą czujnie przyglądać się poczynaniom kierowców i stale apelować o rozważną i bezpieczną jazdę.

źródło: KPP Namysłów

Policja w Namysłowie
Sekcje: