Lokalne firmy i instytucje: Biblioteka w Bukowiu
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

SZLACHETNA PACZKA W NAMYSŁOWIE

WSPOMAGAMY POTRZEBUJĄCYCH ...

 Stało się tradycją, że na trenie Namysłowa i Powiatu Namysłów realizowany jest projekt Szlachetna Paczka. Jest to ogólnopolska akcja obejmująca swoją pomocą rodziny żyjące w niezawinionej biedzie. Przez jedenaście lat swojego istnienia Szlachetna Paczka pomogła tysiącom rodzin. W minionym roku w naszym rejonie objęto pomocą 26 rodzin.

Juz wkrótce rozpocznie się wielkie dobroczynne paczkowanie.

Celem paczki jest mądra pomoc, dlatego też kluczowym etapem projektu jest właściwy dobór rodzin objętych pomocą.

W osiągnięciu tego celu niezbędni są wolontariusze, którzy odwiedzają

i ankietują rodziny wytypowane do projektu przez świetlice środowiskowe, CARITAS, GOPS, MOPS a także prywatne osoby.

Szlachetna Paczka pomaga rodzinom które jednocześnie:

- są w trudnej sytuacji materialnej,

- spełniają przynajmniej jedno z kryteriów pomagania:

1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie,

2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie,

3. Rodzina wielodzietna,

4. Starość i samotność,

5. Nieszczęście,

6. Samotny rodzic,

7. Inne.

- biorą odpowiedzialność za swoje życie, nie chcą utrzymywać się ze swojej biedy i nie maja postawy roszczeniowej.

 

Już 17 listopada rozpoczyna się kolejny etap akcji - Projekt Darczyńca.

Informacje o zakwalifikowanych rodzinach umieszczane są w anonimowej, internetowej bazie na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Osoby, które chciałyby odpowiedzieć na potrzeby rodziny, robiąc paczkę na święta, mogą wybrać

w oparciu o tę stronę konkretną rodzinę. Darczyńcami mogą stać się całe grupy społeczne: rodziny, sąsiedzi, uczniowie w klasach, pracownicy firm.

Zatem Wszystkich chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy!

Finał akcji odbędzie się 8 i 9 grudnia. Magazyn Szlachetnej Paczki w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego 10 czynny będzie w godzinach 1000 - 1800

 

INFO. ZSM