Lokalne firmy i instytucje: Siloe
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Odwiert 766

Oto lokalizacja odwiertu geologicznego 766 z k. lat 60. pod Namysłowem, którym zainteresował się chester

Chester w swoim poście "Poszukiwawcze wiercenia geologiczne k. Namysłowa sprzed 46-ciu lat! Wyniki były nieznane i wtedy objęte wielką tajemnicą!" pisał właśnie o tym odwiercie.

To zrzuty ekranowe z mapy odwiertów Polski zamieszczonej na Geoportalu Państwowego Instytutu Geologicznego "Ikar". Z wielkimi problemami udało mi się do tej mapy dotrzeć dopiero o 2 w nocy, wcześniej nie chciała się ładować - no cóż gorączka łupkowa:) Trochę tych odwiertów dla uzyskania informacji geologicznej na terenie powiatu zrobiono.

I jeszcze ta działka (70/3), na której znajduje się odwiert 766. Zrzut ekranowy z mapy katastralnej strony "Geoportal.gov.pl"

Oto mapa ściągnięta z forum dyskusyjnego portalu "Skyscrapercity" - blok dyskusyjny: Surowce Polski. Koncesja "Oleśnica" jest atrakcyjna, bo niedaleko stąd do istniejącej sieci przesyłowej gazu  złóż konwencjonalnych - do Odolanowa tylko ok. 60 km w linii prostej. I ta mapa nie oddaje w pełni wartości obszaru licencyjnego "Oleśnica", gdyż nie zawiera dwupoziomowej struktury złóż - gazu w czarnych łupkach (shale gas) i ilastych piaskowcach (tight gas). Te pierwsze występują na poziomie ok. 4000 m, te drugie ok. 2500 m pod ziemią.

A to poprawiony przeze mnie skan Chestera. Nie mogłem się doczekać korekty na jego blogu, więc zamieszczam na swoim. Ukradłem mu "tego rarytasa":))

   1. Zbiornik płuczki wiertniczej
   2. Sito wibracyjne
   3. Rurociąg ssący
    4. Pompa płuczkowa
    5. Silnik lub inne źródło napędu
    6. Rurociąg tłoczący
    7.Wyciąg wiertniczy
    8.Rurociąg tłoczący
    9.Wąż płuczkowy
    10.Przegub elastyczny
    11.Wielokrążek ruchomy
    12.Lina stalowa
    13.Wielokrążek górny (stały)
    14. Wieża wiertnicza
    15. Mostek
    16.Pasy przewodu – rury płuczkowe
    17. Kloc drewniany do odstawiania przewodu wiertniczego
   18 Głowica płuczkowa (na nowszych wieżach zastępowane przez napęd na końcu przewodu wiertniczego – Top drive
    19. Graniatka
    20. Stół obrotowy napędzający przewód wiertniczy od przekładni stożkowej
    21. Podłoga szybu wieży wiertniczej
    22. Kominek
    23. Głowica przeciwwybuchowa uniwersalna
    24. Blok głowic przeciwwybuchowych szczękowych
    25. Przewód wiertniczy
    26. Świder wiertniczy
    27. Głowica uszczelniająca
    28. Odpływ płuczki – odlewa

Ilustracja i opis za "Wikipedią".

 

 

Dodanych komentarzy: 7

Ciekawe, jaki jest stan technologiczny, prawny tego odwiertu i ewentualnego złoża gazu, o którym wtajemniczeni tylko szeptali w czasach PRL-u. Czy odwiert i domniemane złoże są  jeszcze własnością Skarbu Państwa? Czy jakieś firmy mogą starać się już o koncesję wydobywawczą dla tego złoża? To bardzo ciekawe pytania, bo PGNiG w poszukiwaniach, a raczej próbie wydobycia gazu łupkowego będzie wykorzystywało również swoje stare odwierty. Czy w świetle udzielonej koncesji poszukiwawczej złoże stało się w praktyce własnością koncernu amerykańskiego "Strzelelecki Energia"? Czy zadecyuje o tym dopiero koncesja wydobywcza? Odwiert kosztował ok.  50 milionów złotych, jeśli lokalizował złoże i/lub służył do sporządzenia informacji geologicznej - to w świetle prawa, czy może on być wraz z potencjalnym złożem przekazany za darmo firmie amerykańskiej? On musi zostać wykupiony choćby za symboliczną złotówkę? Czy informacja geologiczna o tym złożu jest dostępna za darmo każdemu z nas czy tylko firmie amerykańskiej?

Nowe Prawo geologiczne i górnicze jest wyjatkowo niekorzystne dla Skarbu Państwa  przy sprzedawaniu koncesji wydobywczej. Koncesja poszukiwawcza na gaz łupkowy jest zwykle udzielana na 5 lat, a potem jej nabywca ma prawo do bezprzetargowego pierwokupu koncesji wydobywczej, a swoje roszczenia do złoża może przedłużyć w sądzie o następnych pięć lat, licząc je od chwili sporządzenia i zatwierdzenia dokumentacji wydobywczej. Na ile lat blokuje to wydobycie gazu łupkowego przez inne firmy na obszarze wydobywczym? Na minimum 10 lat, bo termin ten można przedłużyć, opóźniając dostarczenie dokumentacji poszukiwawczej lub kompletnej dokumentacji geologicznej. Stare prawo geologiczne górnicze określało termin sądowych roszczeń tylko na 2 lata. Ciekawe, że te 10 lat to akurat czas, kiedy będziemy renegocjować konkrat na dostawy gazu z Rosjanami, bo kończy sie on w 2022 r. Wtedy będziemy mieli nóż na gardle przyłożony z dwóch stron.

Wedłu mapy katastralnej na portalu "Geoportal.gov.pl" odwiert znajduje sie na działce Gminy Namysłów 70/3. Za stara leśniczówką na zakręcie leśną droga w lewo i ze 250 m prosto.

Byłem dzisiaj na tej działce i to chyba nie jest to miejsce - działka 70/3. Owszem położona na złożu, ale odwiertu trzeba chyba szukać w bliskim sasiedztwie starej lesniczówki. Nie miałem czasu, aby pytać mieszkańców lesniczówki, bo oni pewnie wiedzą najlepiej. Lepiej skompresowałem skan chestera - i dodałem do swojego wpisu artykuł TO z 1967 "Wiercenia pod Namysłowem".

Dodałem bardzo ciekawą mapę złóż gazu z łupków i z piaskowca. Oczywiście z komentarzem.

W poście #3 pisałem:

Byłem dzisiaj na tej działce i to chyba nie jest to miejsce - działka 70/3. Owszem położona na złożu, ale odwiertu trzeba chyba szukać w bliskim sąsiedztwie starej leśniczówki.

Pottwierdził to dzisiaj w korespondencji RedNacz:

Rozmawiałem dziś z p. Z., która zna lokalizację odwiertu 766. Powiedziała, że był on dużo bliżej leśniczówki, niż wskazał Pan na mapie katastralnej ze strony "Geoportal.gov.pl", "niemal przy płocie" jak się wyraziła, jego północno-zach. wierzchołku. Kiedyś podobno wskazywała to miejsce betonowa pokrywa w kształcie okręgu.
Z tego co mi powiedziała p. Z., to jej rodzina była mocno zainteresowana odwiertem i jego rezultatem. Jak twierdziła, dowiercono się na głębokość 2500m. Gazu nie znaleziono, ale stwierdzono obecność rudy miedzi w warstwie o grubości 800m. Nawet pamięta, jak jej ojciec przyniósł do domu taki wywiercony walec tej rudy.
Podobno gaz łupkowy zlokalizowano bardziej na północ - w paśmie tzw. Kocich Gór [Wzgórz Trzebnickich].

Widziałem niegdyś mapę ze złożami miedzi - i one ciągneły się od Głogowa aż za Namysłów.

Czyli z odwiertem nieco sobie pospekulowaliśmy. Przy okazji jednak sporo już się dowiedzieliśmy Ja jednak polecam te dwie mapy w linkach:

mapa gazu zalegającego w łupkach

mapa gazu zalegającego w piaskowcach

 

W mapach pomyliłem się z kolejnością linków Należy czytać je odwrotnie

Witam,

z tego co wiem to również  w Smogorzowie były wiercone odwierty na tzw. zbytkach. Mój ojciec pochodzi z tej wsi i mówił ze pamięta jak tam coś robili ale za dużo mi nie mógł powiedzieć bo miał wtedy 10 lat to dobrze nie pamięta. Nie wiem czy jest to związane z właśnie z tym odwiertem w Smogorzowie ale właśnie w tej wsi znajduje się duża dziura do której wszyscy z okolicy zwożą różne materiały np. gruzy itp. Ciekawe czy ta dziura związana jest jakoś z tym odwiertem, nie widziałem jej nigdy na oczy więc nie wiem w którym rejonie się znajduje. Jak bede w Smogorzowie poproszę aby kuzyn pokazał mi to miejsce i wtedy wrzucę kilka zdjęć tej dziury jak i tzw.zbytek.

Pozdrawiam