Lokalne firmy i instytucje: Gold Drób
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Stobrawski Park Krajobrazowy

to dla mnie Magiczny Trójkąt: Kuźnica Dąbrowska - Zbica - Fałkowice. Przepiękne pogranicze Gminy Pokój i Gminy Świerczów.

1.    "Na stawach Kuźnicy Dąbrowskiej" - tekst uzupełniony
http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/na_stawach_ku%C5%BAnicy_d%C4%85browskiej_tekst_uzupe%C5%82niony
2.    Wielki powrót gęsi
http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/wielki_powr%C3%B3t_g%C4%99si
3.    Wróciły również nasze żurawie
http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/wr%C3%B3ci%C5%82y_r%C3%B3wnie%C5%BC_nasze_%C5%BCurawie
4.    Lądowanie o świcie
http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/l%C4%85dowanie_o_%C5%9Bwicie
5.    Śnieg i żurawia zbiórka
http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/%C5%9Bnieg_i_%C5%BCurawia_zbi%C3%B3rka
6.    Gęsi na stawie w Kuźnicy Dąbrowskiej
http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/g%C4%99si_na_stawie_w_ku%C5%BAnicy_d%C4%85browskiej
7.    Żurawia jesień pod Fałkowicami
http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/%C5%BCurawia_jesie%C5%84_pod_fa%C5%82kowicami
8.    Fałkowice, Fałkowice... świt
http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/fa%C5%82kowice_fa%C5%82kowice_%C5%9Bwit
9.    Fałkowice świt 2 – przeloty gęsi

http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/fa%C5%82kowice_%C5%9Bwit_2_przeloty_g%C4%99si
10.    Żurawie Magicznego Trójkąta: Kuźnica - Zbica – Fałkowice
http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/%C5%BCurawie_magicznego_tr%C3%B3jk%C4%85ta_ku%C5%BAnica_zbica_fa%C5%82kowice
11.    Jak kochają się ptaki?

http://www.namyslowianie.pl/blog/entedy/jak_kochaj%C4%85_si%C4%99_ptaki