71 rocznica AK

Związek Waki Zbrojnej przemianowany zostaje na Armię Krajową.

14 lutego 2013 r.( 71 rocznica przemianowania ZWZ w Armię Krajową ) członkowie Namysłowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej spotkali się przy tablicy poświęconej Polskiemu Państwu Podziemnemu i Armii Krajowej. Poprzez zapalenie  znicza i chwilę ciszy oddali cześć wszystkim, którzy w czasie wojny walczyli z okupantami,  a w PRL-u  byli szykanowani, więzieni i mordowani przez „polaków” z UB czy MSW.
/Informacje z ubiegłorocznych  uroczystości 70 rocznicy zamieszczono we wpisach z 12.02.2012 – 14.02.2012 – 16.02.2012./

Podobnie 22 stycznia 2013 r.  w 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego uczczono pamięć bohaterskiego zrywu przeciw zaborcy rosyjskiemu. Powinniśmy pamiętać ile krwi przelali nasi przodkowie z miłości do Wolnej Ojczyzny. Tym większy nasz obowiązek  pamięci o Nich i dbania o jej utrzymanie.

 

„ Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy Rusi, do broni, bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, świety sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty.”

                                        Jan Majakowski  - manifest powstania styczniowego

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

My się śmierci nie ustraszym
  Bo nam tęskno za mogiłą
  Niech zginiemy, byle naszym
  Dzieciom po nas lepiej było
  Z naszych ciał i krwi topieli
  Bądź im, Polsko, w wolność żyzną
  Ci, co umrzeć zapragnęli
  Pozdrawiam Cię, Ojczyzno!
"

            Felicjan Faleński – poeta polski, wiersz „Morituri te salutant”