Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

72 rocznica agresji sowieckiej na Polskę.

17 wrzesień.

Naszą lokalną, namysłowską tradycją już od kilku lat są obchody tejże rocznicy.          W tym roku również zamierzamy uczcić pamięć tych, którzy własnym życiem zapłacili  za wolną iniepodlegąPolskę.                                                                              17 września o godz. 16.00 w rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę pod tablią poświęconą Państwu Podziemnemu i Armii Krajowej przy Ratuszu nastąpi zapalenie znicza i minutą ciszy uczcimy pamięć osób, które ucierpiały w czasie wojny.    Zapraszamy osoby, którym pamięć o tamtych dniach nie jest obojętna.

Załączam kilka zdjęć z lat poprzednich, i kilka słów o wrześniowych agresjach autorstwa historyka z Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie:

                                                  " Dwie agresje.                                                                                                         Mijający miesiąc wrzesień to 72 rocznica zbrodnczej napaści na Polskę ze strony dwóch agresorów: Niemiec i Związku Sowieckiego. Realizując postanowienia tajnego protokołu tzw. paktu Ribbentrop - Mołotow 1 września na Polskę napadły bez wypowiedzenia wojny z trzech stron przeważające siły niemieckie. Hitlerowcy mieli ogromną przewagę w lotnictwie, broni pancernej i altylerii, a siła niemieckiej gospodarki była była bez porównania większa niż funkcjonującego przez niespełna 20 lat niepodległego państwa polskiego. Mimo ogromnego poświęcenia i bohaterstwa polskiego żołnierza kolumny niemieckie parły do przody spychając Polaków coraz bardziej w głąb kraju.W czasie największego nasilenia walk w obronie Polski, do Niemców , w dniu 17 września, dołączyli Sowieci wypełniając "postanowienia sojusznicze" wspomnianego paktu. O ile agresji niemieckiej można było się spodziewać, o tyle agresja sowiecka zawskoczyła ówczesnych przywódców państwa, którzy liczyli, że Sowieci zastosują się do podpisanych z Polską traktatów i umów dwustronnych (przede wszystkim do obowiązującego do 1945 r. paktu o nieagresji). Ten "nóż wbity w plecy" przez dorównujące niemieckim siły spowodował, że agonia osamotnionej Polski trwała już niedługo i 5.X.1939 r. skapitulowały ostatnie regularne jednostki Wojska Polskiego. Kampania wrześniowa kosztowała Polskę ok. 200 tyś. żołnierzy zatitych i rannych, a przeszło pól miliona dostało się do niewoli niemieckiej i sowieckiej.                                                                                                                                            Nikt nie jest w stanie dokładnie określić jak duże straty poniosła ludność cywilna. Obaj agresorzy nie przestrzegali żadnych konwencji międzynarodowych dotyczących prowadzenia wojny bestialsko mordując jeńcówi ludność cywilną . Szczególnie straszny był los oficerów, którzy znaleźli się w niewoli sowieckiej - wymordowano ich bez skrupułów i pochowano w masowych grobach w Katyniu, Charkowie i Miednoje.        Dla nas Polaków wrzesień 1939 r. ma wymowę szczególną  - otwiera okres strasznej 6 letniej okupacji hitlerowskiej i jeszcze dłuższej sowieckiej. Pamiętając o pierwszym września, nie zapominajmy też o siedemnastym, gdyż data ta jest równie ważna i przez wiele lat nie wolno o niej było nawet wspomnieć, a jeżeli już to nie w kontekście agresji sowieckiej na Polskę , a jedynie jako     "przyjacielskiego" wejścia Armii Czerwonej na tereny Polski w celu "obrony" mieszkańców kresów          II Rzeczpospolitej .                                                                                                                                                                                    W. Putowski