Uroczystości Katyńskie

Upamiętnienie 72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Dnia 15 kwietnia 2012 r. w Namysłowie, spotkaliśmy się po raz trzeci aby otoczyć modlitwą, upamiętnić, uczcić i oddać hołd naszym rodakom pomordowanym w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni, w Kuropatach i innych miejscach kaźni od Bugu po Władywostok. Oddaliśmy hołd ich rodzinom wywożonym w tym czasie w głąb Związku Radzieckiego oraz tym, którzy lecieli w 70 rocznicę tych wydarzeń do Katynia i zginęli pod Smoleńskiem.  Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w 72 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, wywózek na Sybir oraz 2 rocznicę Tragedii Smoleńskiej. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich z Panem Wojewodą Ryszardem Wilczyńskim, władz samorządowych z Panem Starostą Julianem Kruszyńskim , Panem Burmistrzem Andrzej Galą i Panem Przewodniczącym Rady Miasta Jarosławem Iwanyszczukiem, delegacje Solidarności i namysłowskich szkół. Ponadto swoją obecnością uroczystości uświetniło 7 pocztów sztandarowych/poczty Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, NSZZ Solidarność", Związku Harcerstwa Polskiego, LO Namysłów, ZSR Namysłów, ZSM Namysłów, SP nr 4 Namysłów/. Mszę św. koncelebrowali Ks. Proboszcz Kanonik Jacek Dziadkiewicz i Ks. Kanonik Jan Kurcoń, który wygłosił również kazanie. Modlitwa wiernych została przygotowana i odczytana przez przedstawiciela Ś.Z.Ż. A.K. w Namysłowie .
Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod Dąb Pamięci poświęcony kpt. Marianowi  Rozdolskiemu, zamordowanemu w Katyniu. Tam odbyła się dalsza część uroczystości: wspólna modlitwa i apel poległych oraz okolicznościowe przemówienia Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego i Starosty Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego. Obchody zakończyło złożenie wiązanek i zapalenie zniczy pod obeliskiem.
Gorące podziękowania kieruję do wszystkich uczestników uroczystości, mimo niesprzyjającej pogody swoją obecnością potwierdzili, iż bliskie są im wartości patriotyczne i pamięć o ofiarach zbrodni stalinowskich. Szczególnie dziękuję młodzieży, która wkrótce przejmie obowiązek kontynuowania tradycji patriotycznych.
Oddzielne podziękowania kieruję do Panów Antoniego Szydłowskiego
i Zbigniewa Kuźmiuka za oprawę muzyczną.