Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Uroczystości Katyńskie

73 rocznica Zbrodni Katyńskiej, 3 rocznica Tragedii Smoleńskiej, 73 rocznica deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR

14 kwietnia w 73 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, 73 rocznicę masowych deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR oraz 3 rocznicę Tragedii Smoleńskiej odbyły się „Uroczystości Katyńskie”.

Rozpoczęły się o godz. 9.45 Mszą Św. w Kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary, w czasie której poleciliśmy Bogu dusze pomordowanych w wielu miejscach kaźni, których symbolem jest Katyń. Modliliśmy się za wywiezionych na Nieludzką Ziemię oraz   za „Pielgrzymów Pamięci” zdążających do „Lasku Katyńskiego” i ich rodziny. Mszę Św. sprawowali ks. proboszcz kanonik Jacek Dziadkiewicz oraz ks. Adam Kościk.  Słowo Boże, którego przesłaniem było m.in. „ aby pamiętać bez nienawiści”, głosił ks. Jakub Łukowski.

Modlitwę wiernych odczytali uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie.

Przy Dębie Pamięci, który siłę czerpie z ziemi przywiezionej z grobów w Katyniu, oddaliśmy cześć i honor wszystkim poległym, pomordowanym i zakatowanym ofiarom nieludzkiego systemu.

Tradycyjnie tę część uroczystości rozpoczęliśmy „Ciszą” w wykonaniu  Pana Antoniego Szydłowskiego. Apel Poległych odczytał  kolega Mariusz Czechlowski wraz z uczniami Gimnazjum Nr 2 przy akompaniamencie werbli w wykonaniu Pana Zbigniewa Kuźmiuka. Wysłuchaliśmy recytację wiersza  pt. „Katyń” Jacka Karczmarskiego w przepięknej interpretacji członków kółka teatralnego z Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie pod kierownictwem Pani Małgorzaty Górniak. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Pan Starosta Julian Kruszyński.

Na zakończenie, przy akompaniamencie werbli, złożono kwiaty i znicze. Uroczystość zakończyła melodia „Śpij żołnierzu” w wykonaniu Pana Antoniego Szydłowskiego.

Podziękowania za udział w uroczystości kieruję do wszystkich uczestników:

Pocztów Sztandarowych  - Namysłowskiego Koła ŚZŻ AK, Solidarności, Cechu Rzemiosł Różnych, Hufca ZHP, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie, Gimnazjum nr 1 im Szarych Szeregów w Namysłowie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bł. Jana Pawła II w Namysłowie. Dziękuję Pełnomocnikowi Wojewody Panu Rafałowi Nowowiejskiemu, Sekretarzowi Wojewódzkiemu Urzędu Marszałkowskiego Panu Adamowi Maciągowi, Staroście Namysłowskiemu Panu Julianowi Kruszyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Jarosławowi Iwanyszczukowi, Wójtom sąsiednich Gmin, Prezesowi ZKRP I BWN Panu Edwardowi Kacale, Przewodniczącemu Regionu Solidarności Grzegorzowi Adamczykowi, Komendantowi Hufca ZHP harcmistrz Joannie Moskal, Dyrektorom i pedagogom namysłowskich szkół, delegacjom społecznym i politycznym, Prezesom i Dyrektorom Namysłowskich Firm, Dziękuję  Panom Antoniemu Szydłowskiemu oraz Zbigniewowi Kuźmiukowi za oprawę muzyczna a młodzieży Gimnazjum Nr 2 ( Julii Kosikowskiej, Malwinie Kołodziej, Klaudi Gębskiej, Annie Boch, Arkowi Putowskiemu, Patrykowi Krzak, Dawidowi Dziubie) pod kierownictwem Pani Małgorzaty Górniak za uduchowienie uroczystości.

Dziękuję wszystkim, którzy swoja obecnością uświetnili tę uroczystość i udowodnili, że pamiętamy i nie są nam obojętne dzieje naszego Narodu.

„Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 r. w Katyniu, Charkowie i Miednoje są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane.”

                                                  Jan Paweł II

   
„Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach

wśród  odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć(...)

Bądź wierny Idź.”

      
                                    Zbigniew Herbert

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

  Więcej zdjęć z uroczystości
https://plus.google.com/photos/115187110416204711456/albums/5867094478688529345?authkey=CO7izJrx5uyZCw

temat / lokalizacja