Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Najdawniejsze dzieje Namysłowa: Zamiast wstępu

Początki Namysłowa – podobnie jak wielu innych miast – są bliżej nie znane. Do naszych czasów zachowało się jednak kilka dokumentów, które – w pewnym stopniu – odsłaniają najdawniejsze dzieje tego ośrodka miejskiego. Warto poświęcić kilka słów temu zagadnieniu, tym bardziej, że często można spotkać wypowiedzi, jakoby pierwsza wzmianka o Namysłowie pochodziła z 1040 r. (!). Niekiedy pojawia się też data 1205 lub 1206 r. Kolejny problem stanowi ustalenie daty lokacja naszego miasta na prawie niemieckim, czyli uzyskanie przez ten ośrodek prawa miejskiego. I w tym przypadku także pojawiają się różne daty: czasami jest to 1249, a czasami 1278 r. W prezentowanym tekście, podzielonym na trzy, sukcesywnie publikowane na moim blogu części, zajmiemy się szerzej tymi zagadnieniami. W pierwszej części omówimy najdawniejsze winiaki o Namysłowie i wyraźnie zaznaczymy, którą z nich należy uznać za najdawniejszą i w pełni wiarygodną. Drugą część poświęcimy omówieniu dokumentów związanych z lokacją Namysłowa. Wreszcie w ostatniej, trzeciej części, będącej podsumowaniem całości, postaramy się ustalić datę lokacji miasta.

Mam nadzieję, że prezentowany tekst przybliży Czytelnikom najdawniejsze dzieje naszego miasta. Liczę również, iż ostatecznie rozwieje on wątpliwości, co do najdawniejsze wzmianki o Namysłowie. Zdaję sobie też sprawę, iż data lokacji miasta na prawie niemieckim pozostanie nadal dyskusyjna. Ponieważ nie dysponujemy dokumentem lokacyjnym Namysłowa, przyjęte w prezentowanym tekście rozwiązanie jest tylko hipotetyczne. Należy jednak zaznaczyć, iż na podstawie zachowanych przekazów źródłowych, wydaje się ono dość prawdopodobne.

Wszystkich Czytelników, którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat najdawniejszych dziejów naszego miasta, odsyłam do ostatniej, jak dotychczas, wypowiedzi na ten temat pióra Mateusza Golińskiego, wybitnego historyka dziejów miast średniowiecznego Śląska: M. Goliński, Namysłów od czasów najdawniejszych do 1740 r., [w:] Namysłów – z dziejów miast i okolic, Namysłów 2006, s. 9-169. Polecam też swój skromny artykuł: Namysłów przedlokacyjny i lokacja miasta w świetle dokumentów, „Dolny Śląsk”, 9/2001, s. 318-324, gdzie obszerna literatura przedmiotu.