Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Zespół Bramny Krakowskiej, cz. II: Obiekt po renowacji

Poniższy tekst stanowi fragment opracowania: Zespół Bramy Krakowskiej w Namysłowie, Namysłów 2007, gdzie zamieszczono bibliografię.

Jesienią 2004 r. rozpoczęto prace remontowo-renowacyjne zespołu Bramy Krakowskiej, które ukończono w czerwcu 2006 r. Prace te prowadziła namysłowska firma Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Janusza Czuczwary pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. inż arch. Edmunda Małachowicza i dr inż. arch. Andrzeja Legendziewicza. Część robót (m.in. wykonanie i założenie w styczniu 2005 r. zwieńczenia wieży w kształcie hełmu) przeprowadziła też Firma Budowlana KUBOT Sp. j. Antoni i Małgorzata Kubot z Kępna. Kosz całości prac remontowo-renowacyjnych wyniósł prawie 710 tys. zł. Projekt był częściowo finansowany z kontraktu województwa opolskiego (40 % kosztów) oraz ze środków własnych gminy Namysłów (60 % kosztów).

Uroczyste otwarcie kompleksu bramnego wraz z punktem widokowym nastąpiło w sobotę 24 czerwca 2006 r. Przy okazji tej uroczystości wmurowano także w zrekonstruowany chodnik strzelniczy List do potomnych, zawierający podstawowe informacje zarówno o samej budowli oraz zakresie prowadzonych prac, jak również i mieście Namysłowie.

Obecny zespół Bramy Krakowskiej złożony jest z przejazdu bramnego zakończonego łukiem odcinkowym, przylegającej do niego od północy wieży oraz fragmentu kurtyny z zachowanymi otworami strzelniczymi. Górująca nad zespołem wieża posiada obecnie 6 kondygnacji z umieszczonym w przyziemiu lochem głodowym o wysokości 4,6 m i powierzchni 11,6 m2. Pomieszczenie to nakrywa sklepienie kolebkowe z otworem, zabezpieczonym obecnie kutą balustradą. Wprawdzie istnienie lochu głodowego w interesującej nas wieży nie znajduje potwierdzenia w źródłach, ale odwołując się do przykładu innych miast śląskich (np. wieża Bramy Wrocławskiej w Nysie, wieża Bramy Ziębickiej w Grodkowie lub wieża Bramy Głogowskiej w Górze Śląskiej), można przypuszczać, iż pomieszczenie o takim charakterze umieszczono również w przyziemiu wieży Bramy Krakowskiej.

Zwieńczenie wieży stanowi osadzony na niej 8 stycznia 2005 r. ważący 8 ton hełm. Jest to nawiązująca do późnogotyckich wzorów konstrukcja drewniana pokryta miedzianą blachą o grubości 0,6 mm. Dodatkowo nowy dach ozdobiono z jednej strony gałka ze szpicą, a z drugiej chorągiewką z datą jej wykonania. Prawdopodobnie przybliżoną formę zwieńczenia wieża posiadała także w okresie średniowiecza, o czym może świadczyć jej charakter i funkcja przy bramie miejskiej, a także analiza zadaszeń podobnych budowli z tego okresu. Nie można wykluczyć, iż pierwotnie wieża była jednak odkryta, zwieńczona tylko krenelażem (blankami). Taką formę zwieńczenia posiada ona na wspomnianym już najstarszym widoku Namysłowa z lotu ptaka autorstwa F.B. Wernera (II połowa XVIII w.).

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Wnętrze wieży doświetlają okna szczelinowe, a na II i III kondygnacji znajdują się otwory wejściowe. Najwyższa, VI kondygnacja, na której umieszczono punkt widokowy o powierzchni 26,4 m2, posiada wysokie prostokątne blanki. Ponad przejazdem znajduje się stylizacja drewnianej brony osadzonej na drewnianych wspornikach. Kurtyna muru, przylegająca do wieży od strony północnej, posiada zrekonstruowany w 1960 r. murowany ganek z otworami strzelniczymi. Od strony południowej wieży znajduje się łukowaty otwór bramny, w obecnym kształcie mający ok. 4 m szerokości w przyziemiu i prawie 6 m wysokości. W pobliżu muru miejskiego, pod schodami prowadzącymi do punktu widokowego, ponownie postawiono rzeźbę „Rycerza”. Rzeźba ta, którą zaprojektował i wykonał z drewna dębowego art. plast. Zbigniew Podurgiel z Oleśnicy, pierwotnie została ustawiona mniej więcej w tym samym miejscu już w grudniu 1996 r. Odnotujmy także, iż ten sam artysta oleśnicki zaprojektował również bronę Bramy Krakowskiej (1997 r.). Została ona wykonana z drewna sosnowego przez namysłowski Zakład Budowlano Handlowy s. c. Zbigniew Ochmański – Henryk Wołoszyn i umieszczona w otworze bramnym w 1998 r. Okucia metalowe brony wykonano w warsztatach Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie. Po zmroku odnowiony zespół Bramy Krakowskiej oświetlają trzy reflektory iluminacyjne o mocy 250W każdy, umieszczone na elewacjach (dwa) i dachu (jeden) sąsiednich budynków.

Pisząc o zrekonstruowanym kompleksie Bramy Krakowskiej w Namysłowie, warto jeszcze na koniec kilka słów poświęcić przedstawieniom graficznym wyrytym na ścianach wieży. Wchodząc do środka tej budowli wejściem z drugiego poziomu, na ścianach klatki schodowej, prowadzącej do punktu widokowego, oraz wewnątrz otworów okiennych możemy zaobserwować interesujące napisy i rysunki. Są to przede wszystkim imiona, nazwiska oraz daty, pochodzące z okresu od XV w. aż do czasów współczesnych. Na ścianach otworu okiennego, umieszczonego na czwartym piętrze wieży, znajdujemy też wyryte dwa przedstawienia herbowe, które przypominają uproszczone wersje herbów dwóch rodów rycerskich – Warkocz i Ogończyk. Część z tych napisów i rysunków została prawdopodobnie wykonana przez strażników, którzy w ten sposób próbowali wypełnić dłużący się czas wachty, a część zapewne przez przypadkowe osoby, które postanowiły pozostawić tu właśnie taki ślad swojej obecności.