Adam Świdziński lat 57

Dnia 08. grudnia 2017 roku

przeżywszy 57 lat zmarł

ŚP.

Adam Świdziński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 11. grudnia 2017 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 11. grudnia 2017 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.