Aleksandra Stefanko lat 84

Dnia 21 stycznia 2023 roku

przeżywszy 84 lata zmarła

ŚP.

Aleksandra Stefanko

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24 stycznia 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24 stycznia 2023 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.