Alfred Kondras lat 64

Dnia 05. maja 2022 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Alfred Kondras

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Głuszynie

w dniu 12. maja 2022 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 12. maja 2022 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.