Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Alicja Orłowska lat 67

Dnia 01 grudnia 2022 roku

przeżywszy 67 lat zmarła

ŚP.

Alicja Orłowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Kowalowicach

w dniu 06 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Kowalowicach

w dniu 06 grudnia 2022 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.