Lokalne firmy i instytucje: Naleśnikarnia CREPERIE
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Andrzej Chuchro lat 39

Dnia 21. czerwca 2020 roku

przeżywszy 39 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Chuchro

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27. czerwca 2020 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27. czerwca 2020 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.