Lokalne firmy i instytucje: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Andrzej Dowolski lat 58

Dnia 17. kwietnia 2014 roku

przeżywszy 58 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Dowolski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu komunalnym

przy ul. Oławskiej w Namysłowie

dnia 19. kwietnia 2014 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 18. kwietnia 2014 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.