Andrzej Kowalczyk lat 38

Dnia 01. kwietnia 2020 roku

przeżywszy 38 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Kowalczyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 03. kwietnia 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.