Andrzej Kurzawa lat 66

Dnia 23. marca 2019 roku

przeżywszy 66 lat zmarł

ŚP.

lekarz urolog

Andrzej Kurzawa

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 28. marca 2019 roku o godzinie 1130

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowiu

w dniu 28. marca 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 27. marca 2019 roku o godzinie 1800 w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

oraz

w dniach 25. i 26. marca 2019 roku o godzinie 1730 w Kościele w Pągowie.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.