Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Andrzej Łakomski lat 60

Dnia 13 lipca 2023 roku

przeżywszy 60 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Łakomski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Pokoju

w dniu 21 lipca 2023 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy w Pokoju

w dniu 21 lipca 2023 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.