Andrzej Łambucki lat 69

Dnia 18. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Łambucki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniu 20. kwietnia 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniu 19. kwietnia 2019 roku o godzinie 1630

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.