Anna Adamek lat 78

Dnia 13. maja 2015 roku

przeżywszy 78 lat zmarła

ŚP.

Anna Adamek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 16. maja 2015 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kościele w Kamiennej

w dniu 14. maja 2015 roku o godzinie 1630

oraz w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 15. maja 2015 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.