Antonina Fras lat 92

Dnia 30. lipca 2019 roku

przeżywszy 92 lata zmarła

ŚP.

Antonina Fras

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 03. sierpnia 2019 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 31. lipca 2019 roku o godzinie 1700

oraz

w dniach 01. i 02. sierpnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.