Lokalne firmy i instytucje: Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Arkadiusz Juchniewicz lat 84

Dnia 06. października 2020 roku

przeżywszy 84 lata zmarł

ŚP.

Arkadiusz Juchniewicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 10. października 2020 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 10. października 2020 roku o godzinie 0930

oraz

w dniu 09. października 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.