Barbara Ostrowska lat 71

Dnia 17. lutego 2019 roku

przeżywszy 71 lat zmarła

ŚP.

Barbara Ostrowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Pągowie

w dniu 20. lutego 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi przewiezienie trumny z ciałem na cmentarz w Bukowiu i złożenie w grobie rodzinnym.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pągowie

w dniu 20. lutego 2019 roku o godzinie 1130

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniach 18. i 19. lutego 2019 roku o godzinie 1730

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.