Barbara Węgrzyniak lat 74

Dnia 01 stycznia 2023 roku

przeżywszy 74 lata zmarła

ŚP.

Barbara Węgrzyniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04 stycznia 2023 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04 stycznia 2023 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.