Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Bartłomiej Grot lat 35

Dnia 24. grudnia 2021 roku

przeżywszy 35 lat zmarł

ŚP.

Bartłomiej Grot

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Strzelcach

w dniu 30. grudnia 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Strzelcach

w dniu 30. grudnia 2021 roku o godzinie 1130

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 28. i 29. grudnia 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.