Bogdan Gizler lat 63

Dnia 02. maja 2019 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Bogdan Gizler

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 08. maja 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 08. maja 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.