Lokalne firmy i instytucje: Naleśnikarnia CREPERIE
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Bogusława Lis lat 62

Dnia 11. stycznia 2020 roku

przeżywszy 62 lata zmarła

ŚP.

Bogusława Lis

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 14. stycznia 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 14. stycznia 2020 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.