Bronisława Garbowicz lat 89

Dnia 07. marca 2019 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Bronisława Garbowicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 12. marca 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Krasowicach

w dniu 12. marca 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.