Bronisława Kurowska lat 85

Dnia 29 listopada 2022 roku

przeżywszy 85 lat zmarła

ŚP.

Bronisława Kurowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Gręboszowie

w dniu 03. grudnia 2022 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Gręboszowie

w dniu 03. grudnia 2022 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.